סיעוד קצר מועד

על הפרויקט

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז

אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה המתגוררים בקהילה אך אושפזו בבית חולים בעקבות מצבם הבריאותי. הקרן מעניקה מימון בערך של עד 50 שעות סיעוד  לתקופה של עד חודשיים, או עד קבלת חוק סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי/שר"מ/עזרה לזולת, ובתנאי שההכנסה החודשית של הניצול אינה עולה על 10,447 ₪ (לא כולל תגמולים ורנטות בגין נרדפות) לפי הגדרת הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר - זכאי לגמול מוגדל לפי הכנסה. 

שותפים לפרויקט

מימון מדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.

 

מידע

עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על ידי הגשת בקשה באמצעות העובד הסוציאלי בבית החולים. הזכאות לסיוע באפיק זה ניתנת לנפגעי שואה המוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.

אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה אשר אינם זכאים לחוק סיעוד/שר"מ/עזרה לזולת

 

 

סיעוד קצר מועד
סיעוד ארוך טווח

תוספת 9 שעות סיעוד לניצולים סיעודיים הגרים בביתם

רואים טוב

מתן משקפי ראיה ללא עלות

טיפול סוציאלי פרטני

טיפול פרטני בניצולי שואה עריריים חסרי תמיכה חברתית המאופיינים בריבוי בעיות בתחומים שונים

חיים בכבוד

הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים

מחוברים

הפגת הבדידות באמצעות קשר חברתי וכלים טכנולוגיים

מיצוי זכויות בבריאות הנפש

מיצוי זכויות לפגועי נפש בקהילה, במימון ועידת התביעות

טיפולי שיניים

סיוע באמצעות מרפאות ועמותות אשר בהסדר המעניקות הטבה בעלות הטיפול.

גשר לקשר

ליווי חברתי קבוע של מתנדבים לניצולי השואה

לחצני מצוקה - אפיק זה פעיל למנויים קיימים בלבד

סל שירותים רפואיים בבית הניצול

קו"ל – קו לניצול

קו לניצולי שואה למיצוי זכויות בקרן

סיעוד קצר מועד בקהילה

עזרה סיעודית קצרת מועד במסגרת הקהילה

חיים בכבוד

על הפרויקט מטרת תכנית חיים בכבוד לאפשר לניצולי השואה לחיות בכבוד ובביטחון, תוך טיפול בהנגשה סיעודית בביתם ושיפור ביטחונם הבריאותי ואיכות חייהם. דרך הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים.

"חברים בקליק" - תכנית להקניה ושיפור מיומנויות דיגיטליות