סיעוד קצר מועד

על הפרויקט

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז בבית חולים

אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה אשר אושפזו באופן בלתי צפוי, ולאחר השחרור מבית החולים יוצאים חזרה לביתם ללא יכולת לטפל בעצמם. הקרן מעניקה מימון בערך של עד 50 שעות סיעוד לניצול עם שחרורו מבית החולים לתקופה של חודשיים, או עד קבלת חוק סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי/שר"מ/עזרה לזולת, ובתנאי שההכנסה החודשית של הניצול אינה עולה על 9,902.78 ₪ (לא כולל תגמולים ורנטות בגין נרדפות) לפי הגדרת הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר - זכאי לגמול מוגדל לפי הכנסה. המטפל מלווה את הניצול ומסייע לו במשך השבועות הראשונים שלאחר השחרור.

שותפים לפרויקט

מימון מדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.

 

מידע

עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על ידי הגשת בקשה באמצעות העובד הסוציאלי של בית החולים, בזמן האשפוז. הזכאות לסיוע באפיק זה ניתנת לנפגעי שואה המוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.

אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה אשר אושפזו באופן בלתי צפוי ואינם זכאים לחוק סיעוד/שר"מ/עזרה לזולת

 

 

סיעוד קצר מועד