image 1
image 2
על הקרן

הקרן לרווחת נפגעי השואה היא עמותה שהוקמה על ידי ניצולי שואה עבור ניצולי שואה. הקרן נוסדה בשנת 1991 והחלה לפעול בשנת 1994 בסיוע מרכז הארגונים של ניצולי השואה ובשיתוף ועידת התביעות, במטרה לסייע לניצולי השואה. בישראל חיים כיום 161,000 ניצולי שואה, מתוכם כ- 25% חיים מתחת לקו העוני ומתקשים לחיות בכבוד.

נתונים מספריים

ניצולי שואה
החיים בישראל

ניצולי שואה
נפטרים מדי יום

ניצולי שואה מקבלים
סיוע מהקרן לרווחה מדי שנה

פניות מתקבלות
מדי חודש לסיוע

בואו להתנדב ולהיות חלק מאיתנו

כולנו חייבים כל כך הרבה לניצולי השואה שחיים עדיין איתנו. כיום, יותר מתמיד ניצולי השואה זקוקים לכם. אנחנו קוראים לכם להצטרף אלינו ולהתנדב בקרן לרווחת נפגעי השואה

להתנדבות >
רוצה לתרום לשיפור חייהם?

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בשמירה על בריאותם ורווחתם של ניצולי השואה, בימים מורכבים אלה, באמצעות תרומה כפי יכולתכם לאפיקי הסיוע השונים

לתרומה >
kshoa
תכנית הסיעוד במימון:
claims conference