גשר לקשר

על הפרויקט

התכנית שמה לעצמה למטרה מרכזית להפחית את בדידות ניצולי השואה באמצעות פגישה שבועית פנים מול פנים עם מתנדב קבוע, המתחייב להתנדבות לפרק זמן של לפחות שנה.

מערך ההתנדבות של הקרן הוא אפיק סיוע ייחודי המחבר בין ניצולי שואה המתגוררים בבתיהם או במוסדות, לבין מתנדבים, באמצעות קיום קשר קבוע וביקורים שבועיים לתקופה מינימלית של שנה אחת. ביקורים אלו מנעימים את זמנם של ניצולי השואה, מפיגים את בדידותם ומסייעים להם להתמודד עם קשיי היומיום. במהלך הביקורים, המתנדבים נחשפים באופן ישיר לצרכי ניצולי השואה ומפנים אותם לקבלת מענה משלים והוליסטי באפיקי הסיוע השונים של הקרן.

שותפים לפרויקט

הפרויקט ממומן במלואו על ידי תרומות ומופעל על ידי מתנדבים המגויסים על ידי הקרן לרווחת נפגעי השואה מידי שנה. בשנת 2020 התורמים העיקריים הינם: קרן EVZ - גרמניה,

La Memorie de la Shoah Foundation pour - צרפת, קרן אריסון - ישראל ותורמים נוספים.

בנוסף, שותפים בפרויקט עובדי ארגונים עסקיים ואנשים פרטיים התורמים מזמנם בהתנדבות.


הישגים

התכנית קיימת משנת 2003. אפיק סיוע זה מנוהל על ידי מנהל מחלקת ההתנדבות של הקרן באמצעות שבעה רכזי התנדבות אזוריים. רשת המתנדבים של הקרן, הפרוסה בכל רחבי הארץ, מעניקה לניצולים רשת ביטחון חברתית הממלאת את החסר להם בתחומי החיים השונים. לצד הקשר הפרטני מקיים מערך ההתנדבות גם פעילויות קבוצתיות וקהילתיות חד פעמיות, בעיקר סביב חגי ישראל.

כיום משתתפים בתכנית 2,700 מתנדבים קבועים מכל רחבי הארץ. לפחות 80% מהניצולים מדווחים על שביעות רצון גבוהה מהתוכנית ועל שיפור בחוסן הנפשי וירידה בתחושת הדיכאון.

אנו מזמינים מתנדבים וניצולי שואה נוספים לקחת חלק בפרויקט זה ולהצטרף לתוכנית.

לניצולים המעונינים במתנדבים לחצו כאן | רוצים להצטרף ולהתנדב - לחצו כאן

גשר לקשר
סיעוד ארוך טווח

תוספת 9 שעות סיעוד לניצולים סיעודיים הגרים בביתם

רואים טוב

מתן משקפי ראיה ללא עלות

טיפול סוציאלי פרטני

טיפול פרטני בניצולי שואה עריריים חסרי תמיכה חברתית המאופיינים בריבוי בעיות בתחומים שונים

חיים בכבוד

הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים

מחוברים

הפגת הבדידות באמצעות קשר חברתי וכלים טכנולוגיים

מיצוי זכויות בבריאות הנפש

מיצוי זכויות לפגועי נפש בקהילה, במימון ועידת התביעות

טיפולי שיניים

סיוע באמצעות מרפאות ועמותות אשר בהסדר המעניקות הטבה בעלות הטיפול.

לחצני מצוקה - אפיק זה פעיל למנויים קיימים בלבד

סל שירותים רפואיים בבית הניצול

סיעוד קצר מועד

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז

קו"ל – קו לניצול

קו לניצולי שואה למיצוי זכויות בקרן

סיעוד קצר מועד בקהילה

עזרה סיעודית קצרת מועד במסגרת הקהילה

חיים בכבוד

על הפרויקט מטרת תכנית חיים בכבוד לאפשר לניצולי השואה לחיות בכבוד ובביטחון, תוך טיפול בהנגשה סיעודית בביתם ושיפור ביטחונם הבריאותי ואיכות חייהם. דרך הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים.

"חברים בקליק" - תכנית להקניה ושיפור מיומנויות דיגיטליות