מיצוי זכויות בבריאות הנפש

על הפרויקט

מטרת התכנית לסייע לניצולי שואה המוכרים במערך בריאות הנפש במיצוי זכויות כוללני ובכך לשפר את איכות חייהם בעת זקנתם.

במסגרת קידום הטיפול בניצולי שואה במערכות הבריאות, מופעלת התוכנית למיצוי זכויות לניצולי השואה המוכרים במערך בריאות הנפש. עובדים סוציאליים ייעודיים לטיפול בנושא, פועלים בכל רחבי הארץ בכדי לסייע במיצוי זכויות כוללני ובשיפור רווחתם ואיכות חייהם של המטופלים במסגרות מערך בריאות הנפש. העובדים הסוציאליים נפגשים עם הניצולים, בעיקר בביתם, ובודקים את מיצוי זכויותיהם בתחומים השונים, כגון: זכאויות לקצבאות ולתגמולים, גמלת סיעוד ו/או החמרת המצב, ליווי של חונך מטעם "סל שיקום" של משרד הבריאות, סיוע במימון טיפולי שיניים, רכישת משקפיים, הנגשה סיעודית, תיווך למתן סיוע משפטי, הכוונה לטיפול פסיכותרפי ועוד. במסגרת השירות העובדים הסוציאליים עורכים מעקב תקופתי יזום לבדיקת צרכים נוספים.

שותפים לפרוייקט

התוכנית ממומנת על ידי משרד הבריאות, וועידת התביעות ומופעלת באמצעות הקרן לרווחת נפגעי השואה.


הישגים

התוכנית פועלת החל משנת 2014 וסייעה לניצולי שואה רבים ולשפר את איכות חייהם ולמצות את זכויותיהם בתחומים השונים. בנוסף, הודות לתהליך מיצוי הזכויות שנעשה על ידי העובדים הסוציאליים, ניצולי שואה נוספים קיבלו הכרה בניצולות על ידי וועידת התביעות ועל ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה. יעד נוסף של התוכנית, הוא איתור ניצולים נוספים המוכרים במערך בריאות הנפש בקהילה ובאשפוז, אשר זכאים לסיוע, על מנת להרחיב את אוכלוסיית הזכאים למימוש זכויות.