מיצוי זכויות בבריאות הנפש

על הפרויקט

מטרת התכנית לסייע לניצולי שואה המוכרים במערך בריאות הנפש במיצוי זכויות כוללני ובכך לשפר את איכות חייהם בעת זקנתם.

במסגרת קידום הטיפול בניצולי שואה במערכות הבריאות, מופעלת התוכנית למיצוי זכויות לניצולי השואה המוכרים במערך בריאות הנפש. עובדים סוציאליים ייעודיים לטיפול בנושא, פועלים בכל רחבי הארץ בכדי לסייע במיצוי זכויות כוללני ובשיפור רווחתם ואיכות חייהם של המטופלים במסגרות מערך בריאות הנפש. העובדים הסוציאליים נפגשים עם הניצולים, בעיקר בביתם, ובודקים את מיצוי זכויותיהם בתחומים השונים, כגון: זכאויות לקצבאות ולתגמולים, גמלת סיעוד ו/או החמרת המצב, ליווי של חונך מטעם "סל שיקום" של משרד הבריאות, סיוע במימון טיפולי שיניים, רכישת משקפיים, הנגשה סיעודית, תיווך למתן סיוע משפטי, הכוונה לטיפול פסיכותרפי ועוד. במסגרת השירות העובדים הסוציאליים עורכים מעקב תקופתי יזום לבדיקת צרכים נוספים.

שותפים לפרוייקט

התוכנית ממומנת על ידי משרד הבריאות, וועידת התביעות ומופעלת באמצעות הקרן לרווחת נפגעי השואה.


הישגים

התוכנית פועלת החל משנת 2014 וסייעה לניצולי שואה רבים ולשפר את איכות חייהם ולמצות את זכויותיהם בתחומים השונים. בנוסף, הודות לתהליך מיצוי הזכויות שנעשה על ידי העובדים הסוציאליים, ניצולי שואה נוספים קיבלו הכרה בניצולות על ידי וועידת התביעות ועל ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה. יעד נוסף של התוכנית, הוא איתור ניצולים נוספים המוכרים במערך בריאות הנפש בקהילה ובאשפוז, אשר זכאים לסיוע, על מנת להרחיב את אוכלוסיית הזכאים למימוש זכויות.

סיעוד ארוך טווח

תוספת 9 שעות סיעוד לניצולים סיעודיים הגרים בביתם

רואים טוב

מתן משקפי ראיה ללא עלות

טיפול סוציאלי פרטני

טיפול פרטני בניצולי שואה עריריים חסרי תמיכה חברתית המאופיינים בריבוי בעיות בתחומים שונים

חיים בכבוד

הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים

מחוברים

הפגת הבדידות באמצעות קשר חברתי וכלים טכנולוגיים

טיפולי שיניים

סיוע באמצעות מרפאות ועמותות אשר בהסדר המעניקות הטבה בעלות הטיפול.

גשר לקשר

ליווי חברתי קבוע של מתנדבים לניצולי השואה

לחצני מצוקה - אפיק זה פעיל למנויים קיימים בלבד

סל שירותים רפואיים בבית הניצול

סיעוד קצר מועד

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז

קו"ל – קו לניצול

קו לניצולי שואה למיצוי זכויות בקרן

סיעוד קצר מועד בקהילה

עזרה סיעודית קצרת מועד במסגרת הקהילה

חיים בכבוד

על הפרויקט מטרת תכנית חיים בכבוד לאפשר לניצולי השואה לחיות בכבוד ובביטחון, תוך טיפול בהנגשה סיעודית בביתם ושיפור ביטחונם הבריאותי ואיכות חייהם. דרך הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים.

"חברים בקליק" - תכנית להקניה ושיפור מיומנויות דיגיטליות