טיפול סוציאלי פרטני

על הפרויקט

טיפול סוציאלי פרטני ארוך טווח המלווה את ניצולי השואה לאורך זמן.

התוכנית מיועדת לשיפור איכות החיים ורווחתם של ניצולי שואה עריריים ו/או חסרי רשתות תמיכה אשר זקוקים לסיוע כלכלי ורגשי בעת זקנה. במסגרת התוכנית, ניתן ליווי פסיכוסוציאלי פרטני הכולל מענה למגוון צרכים. עובדים סוציאליים מלווים ניצולי שואה ומתמקדים בצרכים הייחודיים של הניצולים. העובדים הסוציאליים עוסקים במיצוי זכויות, בתיווך לשירותים השונים בקרן ובקהילה ומהווים מקור לתמיכה כלכלית ורגשית הלכה למעשה. בנוסף, התוכנית מובילה לשיתופי פעולה ואיגום משאבים לטובת הניצולים.

שותפים לפרויקט

הקרן לרווחת נפגעי השואה מפעילה את הפרויקט אשר ממומן על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר ותרומה חלקית של עמותת מט"ב. בנוסף, לוקחים חלק במימוש וועידת התביעות, האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, עמותות שמסייעות לניצולי שואה, המוסד לביטוח לאומי, מועדונים חברתיים, מתנדבים, עובדים סוציאליים בבתי החולים ובקופות החולים, "עמך", "עמותת אלה", "אביב לניצולי שואה", "עמיגור", חברות ועמותות הנותנות שירותי סיעוד ותורמים.


הישגים

התוכנית פועלת משנת 2009, ועד כה כאלף ניצולי שואה מיצו את זכויותיהם ושיפרו את איכות חייהם הן מבחינה כלכלית והן מבחינה רגשית. המסר המרכזי של התוכנית הוא "אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני", מתוך ספר תהלים, פרק עא' פסוק ט'. תוצאות סקר שנערך בקרב ניצולי השואה שמשתתפים בתוכנית, מלמד על כך שמרביתם מרגישים שמאז שהעובדים הסוציאליים מלווים אותם יש להם על מי לסמוך ולמי לפנות בעת צרה.

אנו מזמינים תורמים נוספים לקחת חלק בפרויקט זה ולתרום לתוכנית.

טיפול סוציאלי פרטני
סיעוד ארוך טווח

תוספת 9 שעות סיעוד לניצולים סיעודיים הגרים בביתם

רואים טוב

מתן משקפי ראיה ללא עלות

חיים בכבוד

הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים

מחוברים

הפגת הבדידות באמצעות קשר חברתי וכלים טכנולוגיים

מיצוי זכויות בבריאות הנפש

מיצוי זכויות לפגועי נפש בקהילה, במימון ועידת התביעות

טיפולי שיניים

סיוע באמצעות מרפאות ועמותות אשר בהסדר המעניקות הטבה בעלות הטיפול.

גשר לקשר

ליווי חברתי קבוע של מתנדבים לניצולי השואה

לחצני מצוקה - אפיק זה פעיל למנויים קיימים בלבד

סל שירותים רפואיים בבית הניצול

סיעוד קצר מועד

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז

קו"ל – קו לניצול

קו לניצולי שואה למיצוי זכויות בקרן

סיעוד קצר מועד בקהילה

עזרה סיעודית קצרת מועד במסגרת הקהילה

חיים בכבוד

על הפרויקט מטרת תכנית חיים בכבוד לאפשר לניצולי השואה לחיות בכבוד ובביטחון, תוך טיפול בהנגשה סיעודית בביתם ושיפור ביטחונם הבריאותי ואיכות חייהם. דרך הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים.

"חברים בקליק" - תכנית להקניה ושיפור מיומנויות דיגיטליות