חיים בכבוד

הקרן לרווחת נפגעי השואה מסייעת לניצולי שואה המוכרים "ברשימה הלאומית" ומתאימים לקריטריונים, שמגישים בקשה להנגשת דירתם.

נבדק מצב הדירה ומבוצעת הנגשה שכוללת התקנת עזרי בטיחות, הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים. בכך נוצרת סביבת חיים בטיחותית ואיכותית.

משנת 2011 ועד היום, במסגרת פרויקט חיים בכבוד הונגשו דירותיהם של כ-2000 ניצולי שואה. אנו רואים בפרויקט זה משימה חשובה בשיפור איכות חייהם היומיומית של ניצולי השואה.

הקרן לרווחת נפגעי השואה מעוניינת לסייע לנפגעי שואה אשר נוכח מצבם הסיעודי וצרכיהם הפיסיים, חדרי האמבטיה והשירותים בבתיהם אינם מותאמים לצרכיהם ועלולים לסכן אותם.

הסיוע יבוצע באמצעות עבודות הנגשה והתאמה סיעודית, שתכליתן הנגשה סיעודית של חדרי אמבטיה ושירותים בבתי נפגעי שואה, התקנת אביזרי בטיחות ותיקון מפגעים בטיחותיים בדירות, במסגרת אפיק הסיוע "חיים בכבוד" של הקרן.

לצורך כך, פרסמה הקרן "קול קורא" במסגרתו היא מעמידה (באמצעות תרומות) מימון בתקציב כולל של עד 2,000,000 ₪, ומזמינה בזאת נפגעי שואה העומדים בתנאי הסף להגיש בקשות לביצוע עבודות הנגשה והתאמה סיעודית בביתם על ידי קבלן הנגשה במימון הקרן.

על המבקשים לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר:

  1. המבקש מוכר כניצול שואה, נפגע שואה או נפגע פעולות אנטישמיות, ומחזיק באישור רשמי על כך.
  2. הכנסת המבקש לא תעלה על גובה תגמול מוגדל של הרשות לזכויות ניצולי השואה המתעדכן מעת לעת (לא כולל רנטות ותגמולים בגין נרדפות).
  3. הסיוע יינתן למבקש בדירה שבה הוא מתגורר והינה בבעלותו בלבד.

הבקשות יטופלו על בסיס מועד קבלתן בקרן בשיטת "כל הקודם זוכה" ועד למיצוי תקרת התקציב האמורה, בכפוף לזכות הקרן לתת עדיפות לאוכלוסיות מיוחדות: נפגעי שואה עריריים או חסרי עורף משפחתי תומך; נפגעי שואה המתגוררים ביישובים במחוז הדרום ובמחוז הצפון; נפגעי שואה סיעודיים כמפורט בהרחבה בקול הקורא.


מימון העבודות מיועד לעבודות הנגשה סיעודית שיבוצעו במסגרת התכנית בלבד על ידי קבלן שעמו קשורה הקרן בהסכם, וכן באישור מומחה נגישות מטעם הקרן ובפיקוח והובלה של רכז נגישות בלבד. בשום מקרה לא תשלם הקרן החזר כספי בגין עבודות כלשהן שיבוצעו על ידי גורמים אחרים, קודם להגשת הבקשה או לאחריה. 

טופס מקוון להגשת בקשה לתכנית "חיים בכבוד" 

 

 

חיים בכבוד
סיעוד ארוך טווח

תוספת 9 שעות סיעוד לניצולים סיעודיים הגרים בביתם

רואים טוב

מתן משקפי ראיה ללא עלות

טיפול סוציאלי פרטני

טיפול פרטני בניצולי שואה עריריים חסרי תמיכה חברתית המאופיינים בריבוי בעיות בתחומים שונים

חיים בכבוד

הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים

מחוברים

הפגת הבדידות באמצעות קשר חברתי וכלים טכנולוגיים

מיצוי זכויות בבריאות הנפש

מיצוי זכויות לפגועי נפש בקהילה, במימון ועידת התביעות

טיפולי שיניים

סיוע באמצעות מרפאות ועמותות אשר בהסדר המעניקות הטבה בעלות הטיפול.

גשר לקשר

ליווי חברתי קבוע של מתנדבים לניצולי השואה

לחצני מצוקה - אפיק זה פעיל למנויים קיימים בלבד

סל שירותים רפואיים בבית הניצול

סיעוד קצר מועד

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז

קו"ל – קו לניצול

קו לניצולי שואה למיצוי זכויות בקרן

סיעוד קצר מועד בקהילה

עזרה סיעודית קצרת מועד במסגרת הקהילה

"חברים בקליק" - תכנית להקניה ושיפור מיומנויות דיגיטליות