טיפולי שיניים

לציבור הפונים שלום רב,

הקרן לרווחת נפגעי השואה מפעילה מספר רב של אפיקי סיוע במטרה להיטיב ולשפר את איכות חייהם של ניצולי שואה בישראל. 

אפיקי הסיוע החומרי של הקרן ממומנים מתרומות המתקבלות מתורמים בארץ ובעולם.

אפיק הסיוע "חיוך לטובה" שמטרתו לסייע במימון בגין טיפולי שיניים צבר תאוצה בשנה זו , כאשר עד כה הצלחנו לעזור ולסייע למאות פונים.

לאור הביקוש, הקרן הרחיבה  את פעילותה, הקצתה משאבים נוספים והכפילה את המימון לסיוע בטיפולי שיניים. לראיה, בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2022 אישרנו סיוע למספר זהה של פניות בכל שנת 2021.

לצערנו הרב, הסתיים המימון המיועד לאפיק זה ולכן לא נוכל להמשיך ולטפל בפניות נוספות במהלך שנת 2022.

אנו נאלצים להודיע בזאת על השהיית פעילות האפיק ועצירת קבלת בקשות חדשות לסיוע החל מה-01/09/2022

הודעה בדבר חידוש פעילות האפיק תעלה באתר הקרן.

www.k-shoa.org

 

שותפים לפרויקט

בפרויקט משתתפים הקרן לרווחת נפגעי השואה, עמותות המעניקות סיוע בטיפולי שיניים.


הישגים

התכנית קיימת משנת 2011. ניצולי השואה נהנים מאפיק סיוע זה, שהופך להיות חיוני יותר ככל שהם הולכים ומתבגרים. מדי שנה הקרן מסייעת למאות ניצולי שואה במימון טיפולי השיניים ו/או בהפנייתם לטיפולים במחירים מסובסדים.

 

טיפולי שיניים
סיעוד ארוך טווח

תוספת 9 שעות סיעוד לניצולים סיעודיים הגרים בביתם

רואים טוב

מתן משקפי ראיה ללא עלות

טיפול סוציאלי פרטני

טיפול פרטני בניצולי שואה עריריים חסרי תמיכה חברתית המאופיינים בריבוי בעיות בתחומים שונים

חיים בכבוד

הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים

מחוברים

הפגת הבדידות באמצעות קשר חברתי וכלים טכנולוגיים

מיצוי זכויות בבריאות הנפש

מיצוי זכויות לפגועי נפש בקהילה, במימון ועידת התביעות

גשר לקשר

ליווי חברתי קבוע של מתנדבים לניצולי השואה

לחצני מצוקה - אפיק זה פעיל למנויים קיימים בלבד

סל שירותים רפואיים בבית הניצול

סיעוד קצר מועד

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז

קו"ל – קו לניצול

קו לניצולי שואה למיצוי זכויות בקרן

סיעוד קצר מועד בקהילה

עזרה סיעודית קצרת מועד במסגרת הקהילה

חיים בכבוד

על הפרויקט מטרת תכנית חיים בכבוד לאפשר לניצולי השואה לחיות בכבוד ובביטחון, תוך טיפול בהנגשה סיעודית בביתם ושיפור ביטחונם הבריאותי ואיכות חייהם. דרך הנגשת חדרי רחצה וחדרי שירותים והרחבת פתחי דלתות בהתאמה לכיסאות גלגלים והליכונים.

"חברים בקליק" - תכנית להקניה ושיפור מיומנויות דיגיטליות