סיעוד ארוך טווח

על הפרויקט

עזרה בשעות סיעוד שבועיות לניצולי השואה

הקרן מספקת באופן קבוע תוספת תשע שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים במידה רבה ביותר, או לחלוטין בזולת. שירותי הסיעוד ניתנים על ידי ספק הסיעוד הנבחר ויינתנו אך ורק בבית הניצול, על פי הנחיית הגורמים המממנים. אין מתן תוספת שעות לשוהים במוסד (סיעודי/ בית אבות) או בדיור מוגן במחלקת תשושים/סיעודיים או בכל מחלקה אחרת שאינה דיור מוגן לעצמאים.

שותפים לפרויקט

האפיק ממומן על ידי מדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר ועל ידי ועידת התביעות.


מידע

לתשומת לבכם, אין צורך בטפסים. ניצולי שואה שיימצאו זכאים לסיוע, יוכלו ליהנות מהטבה זו גם מבלי להגיש בקשה וטפסים. פרטי הזכאים מועברים לקרן על ידי הגורמים המממנים ולאחר קבלתם הקרן פונה ביוזמתה לספק הסיעוד של הניצול.

אם הוכרתם על ידי המוסד לביטוח לאומי כמקבלי גמלת סיעוד/שר"מ והנכם עומדים בתנאי הזכאות המפורטים מטה, אך טרם קבלתם עדכון בדבר זכאותכם מספק הסיעוד - אנא צרו קשר מידי עם משרדי הקרן לרווחת נפגעי השואה לבירור זכאותכם.


זכאי לקבלת הסיוע מי ש:

א. מוכר כניצול שואה על ידי אחד הגופים הרשמיים: הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות וה - B.E.G (בכפוף לאישור הגורמים המממנים).

ב. עונה לאחד מהקריטריונים הבאים:

1. מוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד באמצעות ספקי הסיעוד, והוא ברמות 3 (רק ברמת תלות מזכה 6), 4, 5 ו-6 מלאה (לא מופחתת בשל הכנסות).

לתשומת לב! ניצול הבוחר בביטוח הלאומי במסלול של גמלה משולבת - כסף ושירותים "בעין" באמצעות ספקי הסיעוד - יהיה זכאי לקבל מהקרן 9 שעות טיפול בלבד, ולא יוכל להמירן לכסף.

שירותי הסיעוד ינתנו על ידי ספק הסיעוד הנבחר אך ורק בבית הניצול, על פי הנחיית הגורמים המממנים.

2. זכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 112% או 188% (יש למלא את נספח א'- הצהרת הכנסות).

3. זכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף של 66 שעות חודשיות ומעלה. (יש למלא את נספח א'- הצהרת הכנסות).

 

 טופס סיעוד

 נספח א' - הצהרת הכנסות למקבלי שרמ/עזרה לזולת

סיעוד ארוך טווח