הקרן לסיוע מיידי

מענה מיידי ומהיר לצרכים שונים של ניצולי שואה, כדוגמת:

מימון תרופות וטיפולים רפואיים מחוץ לסל הבריאות, רכישת ציוד רפואי ופרה-רפואי, תשלום חשבונות ארנונה, חשמל ו/או מים, רכישת מוצרי חשמל, ציוד ביתי בסיסי ועוד