הקרן לסיוע מיידי

מענה מיידי ומהיר לצרכים שונים של ניצולי שואה, כדוגמת:

מימון תרופות וטיפולים רפואיים מחוץ לסל הבריאות, רכישת ציוד רפואי ופרה-רפואי, תשלום חשבונות ארנונה, חשמל ו/או מים, רכישת מוצרי חשמל, ציוד ביתי בסיסי ועוד

לציבור הפונים שלום רב,

הקרן לרווחת נפגעי השואה מפעילה מספר רב של אפיקי סיוע, במטרה להיטיב ולשפר את איכות חייהם של ניצולי שואה בישראל. 

אפיקי הסיוע החומרי של הקרן ממומנים מתרומות, המתקבלות מתורמים בארץ ובעולם.

"כאן ועכשיו", הוא אפיק סיוע שמטרתו לתת סיוע מיידי ומענה, לניצולים הזקוקים לו, באופן פתאומי ואין ידם משגת. כמות הפניות לאפיק זה עלתה השנה בעשרות אחוזים

לאור הביקוש הרב, הקרן הרחיבה את פעילותה, הקצתה משאבים נוספים והגדילה משמעותית את המימון לסיוע, כך שמתחילת השנה ועד כה, הצלחנו לעזור ולסייע למאות פונים.

לצערנו, הסתיים המימון המיועד לאפיק זה ולכן אנו נאלצים להשהות את הטיפול בפניות קיימות ולעצור קבלת בקשות חדשות לסיוע החל מה14/09/2022.

הודעה בדבר חידוש פעילות האפיק תעלה באתר הקרן.

www.k-shoa.org