תוספת 9 שעות סיעוד


הקרן מממנת באופן קבוע תוספת 9 שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים במידה רבה ביותר, או לחלוטין בזולתם, וזאת עפ"י הגדרת הגופים המממנים.

 

האפיק ממומן ע"י מדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה – משרד האוצר וועידת התביעות.

לתשומת לבכם, אין צורך בטפסים!
ניצולי שואה שיימצאו זכאים לסיוע, יוכלו להנות מהטבה זו גם מבלי להגיש בקשה וטפסים.
פרטי הזכאים מועברים לקרן ע"י הגורמים המממנים והקרן פונה ביוזמתה לספק הסיעוד של הניצול.

זכאי לקבלת הסיוע מי שמוכר כניצול שואה ע"י אחד הגופים הרשמיים:
הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות וה-  B.E.G  (בכפוף לאישור הגורמים המממנים).

ובנוסף עונה לאחד מהקריטריונים הבאים:
1.מוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד באמצעות ספקי הסיעוד, והוא ברמות 3 (רק ברמת תלות מזכה 6), 4, 5 ו-6 מלאה (לא מופחתת בשל הכנסות).
לתשומת לב!  ניצול הבוחר בביטוח הלאומי במסלול של גמלה משולבת - כסף ושירותים "בעין" באמצעות ספקי הסיעוד - יהיה זכאי לקבל מהקרן 9 שעות טיפול בלבד, ולא יוכל להמירן לכסף.
שירותי הסיעוד ינתנו ע"י ספק הסיעוד הנבחר, וינתנו אך ורק בבית הניצול, עפ"י הנחיית הגורמים המממנים.

2. זכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 112% או 188% (יש למלא את נספח א'- הצהרת הכנסות).

3. זכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף של 66 שעות חודשיות ומעלה. (יש למלא את נספח א'- הצהרת הכנסות).

הערה:
ניצולים המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי את חוק הסיעוד באמצעות גמלה מלאה בכסף:
לקבלת התשלום יש לפנות לוועידת התביעות ישירות בטלפון: 03-5194401

* על יוצאי עיראק ואלג'יר המקבלים גמלה מלאה בכסף יש לפנות לקרן ולמלא את טופס הסיעוד בתחתית הדף ע"פ ההוראות ולצרף:
- אישור מביטוח לאומי המעיד על זכאות לגמלה בכסף
- אישור פרטי חשבון בנק על שם הפונה (צילום צ'ק או תדפיס עו"ש).

  טופס סיעוד
  נספח א' - הצהרת הכנסות למקבלי שרמ/עזרה לזולת
עבור לתוכן העמוד