משה העליון

משה העליון

חבר בוועד המנהל של הקרן משנת 2001. בזמן המלחמה נלקח עם משפחתו מסלוניקי-יוון למחנה ההשמדה אשוויץ לשם הגיעו באפריל 1943. מר העליון שרד במחנה בעבודות כפיה שונות עד לצעדת המוות ב-1943. צעד למחנות ההשמדה מאוטהאוזן, מלק ואבנזה - שם שוחרר במאי 1945.

מר העליון הינו חבר ועד במספר מוסדות: יד ושם, מרכז הארגונים של ניצולי השואה, בית רקאנטי, והתאחדות ניצולי השואה ויוצאי מחנות מיוון. מר העליון עבד בצה"ל ובמשרד הביטחון עד לפרישה בשנת 1990 וקיבל תואר שני במדעים הומאניים מאוניברסיטת תל אביב. הוא נשוי + בן ובת ושישה נכדים. בזמנו החופשי מר העליון עוסק בכתיבה ושירה ותרגום כתבים משפת לדינו.

"אני ניצחתי": אל"מ משה העליון חזר למחנה ההשמדה כמנצח. מעריב 02.05.2011