אאידה אידומסקי

אאידה אידומסקי

מנהלת מחלקת הנה"ח וגזברות

החלה עבודתה בקרן בשנת 1999. בוגרת מכללת מישלב חשבת שכר בכירה, מכללת עמל מנהלת חשבונות.

בתחומי אחריותה ניהול כולל של המערכת הבנקאית של העמותה כולל תשלומים, ניהול מערך השכר של אחראית הנהלת חשבונות, מטפלת בקשר עם מוסדות שונים.