"כל טוב" - סלי מזון

תכנית המסייעת מדי חודש לאורך השנה ל-500 ניצולי שואה מיעוטי יכולת כלכלית

באמצעות הענקת חבילות מזון וכרטיסי קניה להבטחת תזונה מגוונת ומאוזנת.

בנוסף – הקרן מרחיבה את היקפי הסיוע בחגי ישראל לניצולי שואה נוספים.