החזון

לסייע לניצולי השואה בישראל בשיפור איכות חייהם ולפעול למען מטרה זו. הקרן תסייע לניצולי שואה בישראל להתקיים בכבוד על ידי מתן מגוון שירותים, במימון ועידת התביעות, הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר, משרדי ממשלה, תורמים וכן שיתופי פעולה עם גורמים שונים בארץ ובעולם.

מטרות ויעדים

1. לשתף את נפגעי השואה בעיצוב תחומי פעילותה של הקרן.

2. לתת מענה מקצועי, שירותי ומהיר במסגרת ערוצי הסיוע של הקרן, כולל ייזום והנגשת השירותים.

3. לזהות, לפתח וליישם תכניות חדשות המותאמות לצרכים המשתנים של נפגעי השואה.

4. להעלות את מודעות הציבור בישראל למצבם של נפגעי השואה וצרכיהם.

5. לגייס את מירב המשאבים הנדרשים בהתאמה לערוצי הסיוע של הקרן ולממש פתרונות לצרכים הייחודיים והמשתנים.

6. לקדם שיתופי פעולה ותיאום בין כלל הגופים המסייעים לכלל ניצולי השואה בישראל.

החזון