פרויקט חיים בכבוד -


במסגרת פעולתה של הקרן, ניתן לקבל סיוע עבור ניצולי שואה, בתיקונים שונים בבית עבור הנגשה סיעודית כגון: הנגשה והתאמת חדר המקלחת והשירותים לצרכים סיעודיים ,התקנת אביזרי בטיחות במטרה להפוך את הבית לנגיש ובטוח.
הגשת הבקשה אינה מהווה התחייבות מצד הקרן למתן הסיוע, כל מקרה נבחן לגופו על בסיס יכולתה של הקרן לבצע העבודות , הפרויקט ממומן מכספי תרומות ולכן הסיוע ניתן בהתאם יכולותיה התקציביים של הקרן.


הקריטריונים להגשת בקשה :

1. הפונה הינו ניצול שואה המוכר ע"י אחד מהגופים הבאים:
            הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
            וועידת התביעות
            הלישכה לפיצויים אישיים BEG

2. ניצולי שואה בעלי הכנסה חודשית, שאינה עולה על  9,645 ₪ ברוטו (לא כולל רנטה ותגמולים)

3. אופן הגשת הבקשה:
    יש למלא את הטופס הבקשה ולחתום עליו, חובה לצרף מסמכים הבאים:
    -  אישור ניצולות.
    -  אישורי הכנסות חודשיות

    -  תדפיס עו"ש מהבנק לשלושה חודשים אחרונים
    -  צילום ת.ז


 
 
 
  טופס בקשה לפרויקט חיים בכבוד
עבור לתוכן העמוד