סיעוד קצר מועד

על הפרויקט

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז

אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה המתגוררים בקהילה אך אושפזו בבית חולים בעקבות מצבם הבריאותי. הקרן מעניקה מימון בערך של עד 50 שעות סיעוד  לתקופה של עד חודשיים, או עד קבלת חוק סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי/שר"מ/עזרה לזולת, ובתנאי שההכנסה החודשית של הניצול אינה עולה על 9,902.78 ₪ (לא כולל תגמולים ורנטות בגין נרדפות) לפי הגדרת הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר - זכאי לגמול מוגדל לפי הכנסה. 

שותפים לפרויקט

מימון מדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.

 

מידע

עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על ידי הגשת בקשה באמצעות העובד הסוציאלי בבית החולים. הזכאות לסיוע באפיק זה ניתנת לנפגעי שואה המוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.

אפיק סיוע זה נועד לניצולי שואה אשר אינם זכאים לחוק סיעוד/שר"מ/עזרה לזולת

 

 

סיעוד קצר מועד