אפשרויות תשלום:

1. באמצעות כרטיס אשראי באתר הקרן - לחץ כאן

2. באמצעות העברה בנקאית על פי הפרטים הבאים: בנק הפועלים – 12, סניף 532, מס' חשבון – 235843

3. באמצעות שיק לפקודת "הקרן לרווחת נפגעי השואה", את השיק יש לשלוח ל- מחלקת פיתוח משאבים "הקרן לרווחת נפגעי השואה" ת.ד. 7197 תל-אביב 6721503. נבקש לצרף לתרומה מכתב ובו פרטי התורם וכתובתו המלאה למשלוח אישור תרומה/קבלה.

4. לאזרחי ארצות הברית- נא לעבור לאתר הקרן בשפה האנגלית, לקבלת מידע על האפשרויות לתרומה ולפטור ממס בארה"ב.

 

הוצאות התפעול שלנו 10% בכל תרומה.

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

 

לקבלת פרטים בנושא תרומות לניצולי שואה ניתן ליצור קשר באמצעות:

טלפון: 073-2670461

דוא"ל:Maayan.K@K-Shoa.org