חברי האסיפה הכללית

לימור לבנת - יו"ר הקרן

אורן לביא

פרופ' אניטה שפירא - חברת ועד מנהל

ארנה קרצר - חברת ועד מנהל

בתיה רפפורט - חברת ועד מנהל

גבריאל וויסמן

גיתה קויפמן - חברת ועד מנהל

דוד ברין

דליה הוכברג - חברת ועד מנהל

זאב שוורץ - חבר ועד מנהל

זיוה פתיר - חברת ועד מנהל

יונה לקס - חברת ועד מנהל

יחיאל פרנקל - חבר ועד מנהל

יצחק דוידוביץ'

ד"ר יצחק חן - חבר ועד מנהל

יצחק מידן 

ישראל בן חיים - חבר ועד מנהל

לילי הבר

ד"ר מגי נבון - חברת ועד מנהל

מוני שיינשטיין

עו"ד מירה וולף - חברת ועד מנהל

מריוס (משה) הרשקו

משה העליון - חבר ועד מנהל

נפתלי נרקיס - חבר ועדת ביקורת

ד"ר נתן כהן

עו"ד עדי רזניק - חבר ועדת ביקורת

עו"ד עליזה רוזנס (ברסטיצקי) - חברת ועד מנהל

קטלין שוורץ

שוקי בונס – יו"ר ועדת ביקורת

שלמה אברמוביץ'