קול קורא - "עיטור האור" לשנת 2017

"עיטור האור"

 

הוא אות המוענק מטעמה של הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל כהבעת הוקרה למצטיינים בעשייה לרווחת ניצולי השואה בישראל.

מטרת האות – הבעת הוקרה לפעילים ומתנדבים מצטיינים על תרומתם לשיפור איכות חייהם של ניצולי השואה בישראל, עידוד מתנדבים ופעילים נוספים לקידום העשייה בתחום והגברת המודעות הציבורית למצב הניצולים בישראל ולצרכיהם.


ככלל, מוענק האות ע"י הקרן אחת לשנה בטקס רשמי שנערך על ידה (המועד המדויק יפורסם בהמשך). עד 2 אותות יוענקו לפעילים בכל אחת מהקטגוריות הבאות:


1. ניצולי שואה התורמים ומצטיינים בעשייתם למען המדינה - השתלבות בארץ והצלחה אישית בולטת בישראל.
2. בעלי תפקידים במגזר הציבורי/הפרטי/השלישי אשר יזמו ו/או קידמו עשייה עבור ניצולי השואה באופן ייחודי. בקטגוריה זאת ניתן לציין באות מיוחד את הארגון במסגרתו הוא פועל.
3. מתנדבים התורמים באופן בולט לשיפור איכות חיי הניצולים בישראל.


מועמדים והגשת מועמדות:
כל אדם יכול להיות מועמד לקבלת האות (הפניה הינה לנשים ולגברים כאחד). ניתן להגיש מועמדות עצמית או המלצה על מישהו אחר.
 
תנאי הסף מפורטים בתקנון התחרות מטה.
                                                    
יש למלא את השאלון למועמד מטה במלואו, ולהגישו ל:
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
ת.ד. 7197 ת"א, 6721503
מייל: itur-haor@k-shoa.org
בפקס: 03-6968294
או ידנית בכתובת: המלאכה 3 (בית ויקטוריה), ת"א

המועד האחרון להגשת מועמדות: 20.9.2017

  תקנון "עיטור האור" לשנת 2017
  טופס הגשת מועמדות - "עיטור האור" לשנת 2017
עבור לתוכן העמוד