הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

ניצולי שואה בישראל: אמדן האוכלוסייה היום ובעתיד

הסברים לאמידת היקף אוכלוסיית ניצולי השואה החיים בישראל היום ולתחזית עד שנת 2025

בתזכיר זה מופיעים תחזיות של מספר ניצולי השואה החיים בישראל לשנים 2006 ועד לשנת 2025. האומדנים המספריים של ניצולי שואה הופקו מסקר הבריאות הלאומי שנערך בתקופה 2003/04 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף עם משרד הבריאות. סקר זה התייחס לבני +21 ונכללו בו שאלות שאפשרו את זיהויים של ניצולי השואה (פעם שניה לאחר סקר בני +60 שנערך ב-1997/1998). הסקר התייחס לאוכלוסייה הגרה בקהילה, כלומר לא נכללו בו דיירי מוסדות מכל סוג שהוא. כמו כן לא נכללו בו עולים חדשים השוהים בארץ פחות מחצי שנה וכן אנשים הגרים מחוץ ליישובים (שבטי בדווים). הסקר כלל קרוב ל-5,000 נדגמים אשר השיבו על השאלון, מתוכם כ-1,100 בני +60.

השאלות שאפשרו את זיהויים של ניצולי שואה שהופיעו בסקר: ארץ לידה, תאריך עלייה לארץ, דיווח האדם האם הוא חי במדינה שהיתה תחת המשטר הנאצי או במדינה שהיתה תחת השפעה ישירה של המשטר הנאצי. כמו כן נשאלו הניצולים באיזה מצב מהבאים הם היו בתקופת השואה: בגטו, במקום מסתור, במחנה עבודה, במחזה ריכוז/השמדה.

בהתאם לכך, "ניצול שואה" הוגדר כאדם שחי באחת המדינות שנכבשו או שהיו תחת השפעה ישירה של המשטר הנאצי, במשך תקופה כלשהיא, בין השנים 1933 ו-1945. כמו כן כוללת אוכלוסיית הניצולים אנשים אשר נאלצו לעזוב את מקום מגוריהם בגלל המשטר הנאצי.

על פי הגדרה זו, נאמד מספר הניצולים הגרים בקהילה בתקופת הסקר (מאי 2003-אפריל 2004) ב-274,300 נפש, כולל ילידי אירופה וילידי צפון אפריקה. אומדנים אלה שימשו אותנו כבסיס לחיזוי מספר הניצולים בשנים שלאחר מכן, עד 2025.

אמידת היקף אוכלוסיית הניצולים מתקופת הסקר של 2003-04 ועד לשנת 2025 נעשתה על ידי שימוש בשיעורי התמותה הנוכחיים (ממוצע 2004-2002) לפי חתכים דמוגרפיים (קבוצת אוכלוסייה: יהודים "ותיקים" ילידי אירופה-אמריקה; עולי בריה"מ לשעבר שעלו מאז 1990; יהודים ילידי אפריקה, קבוצת גיל ומין). כמו כן כללנו באומדנים קבוצת אוכלוסייה נוספת: עולי בריה"מ לשעבר שעלו ארצה בשנים 2006-2003, כלומר לאחר ביצוע סקר בריאות לאומי.

מכיוון שהאוכלוסייה שנכללה בסקר הבריאות הלאומי התייחסה רק לאוכלוסייה הגרה בקהילה, אמדנו את מספר הניצולים הגרים במוסדות על פי שיעורי המיסוד שנמצאו במפקד הארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך שנערך ע"י מאיירס-ג'וינט -מכון ברוקדייל בשנת 2000. גם אומדנים אלה התקבלו לפי חתכים דמוגרפיים (קבוצת אוכלוסייה: יהודים "ותיקים" ילידי אירופה-אמריקה; עולי בריה"מ לשעבר שעלו מאז 1990; יהודים ילידי אפריקה, קבוצת גיל ומין).


 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים